Vackert fjällområde säljes

Tre sammanbundna, fjällnära tomter i Stora Blåsjön. Området kan bebyggas med upp till 36 lägenheter i sex huskroppar. Säljes inkl vägfastighet och lagakraftvunnen detaljplan.

Ladda ner vårt prospekt med utförlig presentation och arkitektskisser. För utförligare information och försäljning, ring Christian Lippich på Alexander White, +46 (0)732 547 857.

Välkommen till Galären i Stockholm

Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med verksamheter i Stockholm och Luleå. AB Galären i Stockholm är ett konsultbolag inom fastighetsfrågor, projektutveckling och projektledning. AB Galären är moderbolag för mark- och projektbolaget Storsandskogen och konsultbolaget C.T.I.

Alla Projekt