AB Galären är ett fastighetskonsultbolag med säte i Stockholm. Verksamheten, som drivs från vårt kontor på Riddarhuskajen 5, fokuserar på utveckling av interna och externa fastighetsprojekt samt extern konsultverksamhet.

Vi är bl.a. aktiva som konsulter i fastighetsfrågor, objektutveckling och projektledning. Konsultinsatser sker i samarbete med våra uppdragsgivare som t.ex. kan vara privata fastighetsföretag eller börsbolag.

Nuvarande verksamhet består f.n. främst av uppdrag från fastighetsägare vad gäller ombildning/nybildning av bostadsrättsföreningar samt fastighetsförädling och nyproduktion av fastigheter.

I Stockholm har vi sedan början av 1980-talet medverkat vid såväl nybildning av bostadsrättsföreningar som omstrukturering av äldre andelshus, bostadsrätts-, bostads- och byggnadsföreningar.

AB Galären är moderbolag för mark- och projektbolaget Storsandskogen AB samt C.T.I – The Consultants for Trade and Industry AB.

Galären är en familjeägd företagsgrupp med verksamheter i Stockholm och Luleå.

Stora Blåsjön – Strömsunds kommun

PROJEKT

Stora Blåsjön – Strömsunds kommun

Fastighetsprojekt i Stora Blåsjön bestående av 3 separata tomter
Stora Blåsjön – Strömsunds kommun
MJÖLKUDDEN 3:33

PROJEKT

MJÖLKUDDEN 3:33

BANANEN 2

PROJEKT

BANANEN 2

Galären företrädde fastighetsägaren vid försäljning av fastigheten till en bostadsrättsförening.
BANANEN 2
MARTALLEN 17

PROJEKT

MARTALLEN 17

Galären företrädde fastighetsägaren vid försäljning av fastigheten till en bostadsrättsförening.
DANARÖ 5

PROJEKT

DANARÖ 5

Ombildning av fastigheten från hyreslägenheter till radhus i bostadsrättsform.
DANARÖ 5

Alla Projekt