I Stockholm medverkar AB Galären som konsult vid ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt. Galären har sedan början av 80-talet medverkat vid såväl nybildning av bostadsrättsföreningar som omstrukturering av äldre andelshus, bostadsrätts-, bostads- och byggnadsföreningar.

Som ombildningskonsult har AB Galären medverkat i fler än 400 bostadsrättsombildningar. I merparten av våra uppdrag har vi företrätt bostadsrättsföreningar vid förhandling och genomförande samt ansvarat för projektledningen. För närvarande fokuserar vi dock främst på uppdrag där vi företräder fastighetsägare vid ombildningar.

Galären hjälper även befintliga bostadsrättsföreningar att ta fram nya andelstal, detta t.ex. i samband med senare omvandlade hyreslägenheter till bostadsrätt eller efter att föreningen byggt nya våningar på bl.a. vindar. Vid behov hjälper vi även till med revidering av ekonomiska planer.