För fastighetsägares räkning utreder vi och i förekommande fall rekommenderar att hyresgäster erbjuds att förvärva fastigheten för att omvandla den till bostadsrätt.

Ett vanligt uppdrag omfattar följande steg:

  • Boendekalkyler som uppskattar det pris en brf bör vara villig att betala
  • Utarbetar försäljningspromemoria som enbart riktas som ett erbjudande till de boende avseende fastigheten
  • Presenterar erbjudandet till de boende
  • Förklarar de boendes behov av egen rådgivare/konsult
  • Upprättar/kontrollerar köpehandlingar