Kyssinge Holding AB
Nyproduktion
Kommande projekt
Utveckling av hotell- och konferensverksamhet åt Kyssinge Holding AB i anslutning till Kyssinge Golf
Kyssinge Golfhotell

Galären medverkar vid utveckling av hotell- och konferensverksamhet åt Kyssinge Holding AB i anslutning till Kyssinge Golf.

  • Den befintliga golfanläggningen planeras att utökas med en hotell- och konferensverksamhet.
  • Hotelldelen möjliggör ca 150 rum samt konferensavdelning för ca 60 personer, med möjlig expansion till ca 120 personer.
  • Hotellet byggs ihop med klubbhuset där reception och bemanning kan samordnas. Befintlig restaurang och bardelar utökas något och kan användas även för hotell- och konferensverksamheten.
  • Hotellet byggs i souterräng och följer den befintliga kullen och inordnas i topografin. I souterängplan ges möjlighet till konferensutrymmen med stora glasade partier.
  • Detaljplan lagakraftvunnen 2014-07-22

 


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /srv/users/galarenstockholm/apps/galarenstockholm/public/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /srv/users/galarenstockholm/apps/galarenstockholm/public/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /srv/users/galarenstockholm/apps/galarenstockholm/public/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /srv/users/galarenstockholm/apps/galarenstockholm/public/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Alla Projekt