Konsultföretaget C.T.I – The Consultants for Trade and Industry AB är ett dotterbolag till AB Galären. Bolaget är konceptutvecklare, innehållsleverantör, projektledare för och genomförare av olika typer av kommunikationsprojekt inom stads-, destinations- och varumärkesutveckling.

C.T.I går ofta in som konsult i uppstarten av större förändringar och satsningar. Företag och varumärken får hjälp att kommunicera sina produkter och tjänster genom mobila marknadsaktiviteter. Företaget assisterar även livsmedels- och cateringföretag i kampanjer och säljprocesser.

Företagets uppdragsgivare består bl.a. av kommuner, fastighetsbolag, organisationer och arenor samt varumärken som bl.a. Volvo/Polestar, ICA, Coop och Mastercard.

Kontaktpersoner:
Walter Carvajal
walter@ctiab.com
076-046 65 21

Franco Zanetti
franco@ctiab.com
076-312 64 29