AB Galären, Riddarhuskajen 5
111 28 Stockholm.

Telefon 08-545 21 570
info@galaren.se

Carl Erik Tåhlin, vd, jur. kand.
Ellinor Öhman, lantmätare – fastighetsekonom
Louise Tåhlin, civilekonom
Cecilia Tåhlin, jur. kand.
Gunnar Hasselmark, civilekonom