Vid nyproduktion av bostadsrätter medverkar Galären som konsult där vi med vår erfarenhet och kunskap om bostadsrättsbildningens alla delar kan erbjuda medverkan utifrån ett bostadsrättsperspektiv.

Vi tar gärna en diskussion om hur vi kan medverka till att en bostadsrättsbildning kommer till stånd.

AB Galären har erfarenhet av både egna och externa nybyggnadsprojekt. Galären har även medverkat vid ROT-projekt där det slutligen blivit bostadsrätter.