Storsandsskogen
Fastighetsutveckling
Kommande projekt
Kyssinge Markområden

Kyssinge Holding AB planerar tillsammans med Storsandskogen AB för en bostadsutveckling i anslutning till en kommande dragning av Roslagsbanan från Molnby till Arlanda och som beräknas påverka bolagens fastigheter.

Alla Projekt